20 lat doświadczenia

Podsufitka najlepszej jakości


Podsufitka produkowana przez ASKO występuje
w kolorach jednolitych oraz w wersjach imitujących kolor
i fakturę drewna.

PANELE PCV NA PODSUFITKĘ I NIE TYLKO


TERMINOWOŚĆ JEST DLA NAS TAK SAMO WAŻNA JAK DLA CIEBIE


JAKOŚĆ W DOSTĘPNEJ CENIE


 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
 

 

 

 

Tytuł Projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Asko Sp. z o.o.”
 

Okres realizacji Projektu: 01/07/2020 - 30/09/2020.

Całkowita wartość Projektu: 114 015,30 zł.

Kwota dofinansowania z UE: 114 015,30 zł.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Projekt dotyczy wparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

PLANOWANE EFEKTY:

Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

 


 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
I Etap

 

 

Tytuł Projektu: „Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa Asko Sp. z o.o.”
 

Okres realizacji Projektu: 01/04/2017 - 31/08/2017.

Całkowita wartość Projektu: 122 385, 00 zł.

Kwota dofinansowania z UE: 84 575, 00 zł.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Przeprowadzenie audytu wzorniczego.

2. Zdefiniowanie problemów wzorniczych.

3. Opracowanie strategii wzorniczej.

 

PLANOWANE EFEKTY:

Głównym rezultatem będzie strategia wzornicza przedsiębiorstwa określająca m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiująca problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy wzorniczej – praktycznie zajmującej się wzornictwem przemysłowym oraz w przyszłości wykorzystanie w działalności gospodarczej efektów doradztwa będzie dla Wnioskodawcy kluczowym rezultatem projektu. Działania te przełożą się wdrożenie na rynek nowych produktów.

 

 

 

 


 

 

 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

 

 

Nr projektu: 05.09-WND-RPLU.01.03.00-06-009/09

Tytuł projektu:   Wzrost konkurencyjności Asko Sp. z o.o. poprzez dywersyfikację produkcji.

Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje

Działanie: 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

 

*

Nr projektu:  02.11-WND-RPLU.01.03.00-06-194/11

Tytuł Projektu: Rozwój i wzrost konkurencyjności Asko Sp. z o.o. poprzez dywersyfikację produkcji

Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje

Działanie: 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

 

*

Nr projektu: 06.12-WND-RPLU.02.04.01-06-066/12

Tytuł projektu: Udział Asko Sp. z o.o. w 20 Międzynarodowej Wystawie Budowlanej BUDPRAGRES 2012, Mińsk /Białoruś/, 03-06.09.2012 r. w charakterze wystawcy.

Oś Priorytetowa: II. Infrastruktura Ekonomiczna

Działanie: 2.4 Schemat A - Marketing gospodarczy

 

 

 

 

Adresy instytucji informujących o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego:

 

DEPARTAMENT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 81 44 16 738, fax. 81 44 16 740, email: drpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl

 

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

tel. 081 46 23 800, fax 081 46 23 840

Punkt informacyjny: 081-46-23-831 lub 081-46-23-812

e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.leu

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

 

Tytuł Projektu:

Zwiększenie konkurencyjności ASKO Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie produkcji folii polipropylenowej”.

 

Wartość Projektu:

5 996 472, 40 PLN

Wartość dofinansowania:

2 919 108, 48 PLN

 

Cel Projektu:

Celem projektu jest umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz podniesienie konkurencyjności firmy poprzez komercjalizacja wyników prac B+R.

 

 

Planowane efekty:

Rozszerzenie oferty o nowe produkty - elastyczną taśmę kompozytową i taśmę foliową (dekoracyjna folia wierzchnia), co spowodowało wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy i pozwoliło wprowadzić innowacje produktowe i procesowe na rynek i w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, a także przyczyniło się do wzrostu przychodów Spółki.